Connatura
 
  connatura projectes serveis solucions particulars noticies

serveis

espais verds
obres realitzades

Més de 20 anys d'experiència del nostre equip es reflecteixen en les nostres obres realitzades

més informació

Construcció espais verds i serveis complementaris

Connatura projecta i realitza l'execució integral de qualsevol tipologia d'espai verd, sigui natural o urbà. Treballem en parcs, jardins, àrees públiques, i en la recuperació d'entorns naturals degradats, com a pedreres, rieres i aiguamolls.

 • Podes i trasplantament d'espècies vegetals

  Tota pràctica cultural sobre una espècie vegetal ja siguin podes, trasplantaments o cirurgia arbòria, s'han de basar principalment en uns coneixement específics de fisiologia vegetal, comptem amb procediments específics per a cada cas i mai oblidem que treballem amb éssers vius i que la nostra comesa és la preservació dels individus d'un alt valor ornamental.

  Connatura | Podes i trasplantament d'espècies vegetals
 • Sembra i hidrosembres

  Sabem per experiència que una bona coberta vegetal és la millor forma de protegir un sòl, moltes vegades aquesta coberta vegetal es veu alterada per pràctiques antròpiques. Comptem amb maquinàries especials per realitzar sembres tradicionals d'espècies vegetals gespitoses, la grandària de les quals de llavor és molt petit. En els casos on a causa d'un marcat pendent o un terreny poc refinat, podem sembrar mitjançant la tècnica de HIDROSEMBRA, les cobertures vegetals desitjades i poder aportar elements naturals que afavoreixin la fixació de les llavors i la protecció mitjançant “mulch” de les partícules del sòl més fines, tot esperant la germinació de les espècies vegetals sembrades .

  Connatura | Sembra i hidrosembres
 • Subministrament i Plantació d'espècies vegetals

  La nostra àmplia experiència en el cultiu de plantes autòctones i ornamentals, així com el coneixement detallat del mercat de plantes ens permet optimitzar el subministrament i plantació d'espècies vegetals. El coneixement individualitzat de les espècies d'arbres conreades a Europa, ens permet poder condicionar el sòl a les necessitats de cada espècie i garantir el seu correcte desenvolupament vegetatiu. L'àmplia gamma d'espècies arbustives i, tots els seus possibles formats de producció, ens permet adequar no solament l'espècie vegetal, sinó que el seu format de producció més idoni, a les condicions específiques de plantació, moltes vegades limitades per l'escàs desenvolupament del sòl en el qual s'han de plantar.

  Subministrament i Plantació d'espècies vegetals
 • Tractaments Fitosanitaris

  Com a professionals del sector és per a nosaltres una responsabilitat l'ús de productes fitosanitaris en llocs públics i en entorns naturals molt sensibles. Sempre abans de realitzar qualsevol treball, el nostre tècnic revisarà el nivell de plaga, i decidirà “in situ”, el tipus de tractament, el producte i la dosi més adequada, respectant sempre el marc legal vigent en qüestions fitosanitàries.

  Estem autoritzats pel Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació y Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per realitzar tractaments fitosanitaris amb el Nivell Qualificat (QU 102856/07).

  Tractaments Fitosanitaris
 • Esmenes orgàniques i abonats minerals

  Els vegetals no solament necessiten nutrients per viure sinó que necessiten moltes vegades unes condicions específiques de sòl per poder absorbir correctament els nutrients, és per això que no solament aportem abonaments orgànics i minerals específics segons les necessitats de la vegetació, si no, que en casos concrets aportem esmenes al sòl per corregir problemes de pH, disminuir l'excés de calç, etc.

  Enmiendas orgánicas y abonados minerales
 • Instal·lació de sistemes de reg, programació i tele-gestió de la xarxa.

  Connatura projecta, dimensiona i executa variats sistemes de reg, automàtic, per asperssió i per degoteig, dotats amb programadors autònoms, optimitzant els consums d'aigua, minimitzant els costos, i utilitzant elements que facilitin el funcionament i cura de la gespa i les plantes del seu jardí.

  Connatura | Instal·lació de sistemes de reg
  Connatura | Instal·lació de sistemes de reg
 • Instal·lació de mobiliari urbà, tancaments, closos i jocs infantils

  Connatura instal·la tot tipus de mobiliari urbà i jocs infantils. La gran varietat de dissenys i proveïdors amb els quals treballem junts ens permet atendre la demanda dels nostres clients de la forma més avantatjosa, podent assessorar tant en la col·locació, com en la quantitat d'elements a distribuir dins d'un àrea determinada.

  En l'actualitat hi ha molts fabricadors de mobiliari urbà que utilitzen material reciclat per a la seva fabricació, complint les normatives europees de reciclatge de materials.

  Connatura | Instal·lació de mobiliari urbà, tancaments, tanques i jocs infantils
  Connatura | Instal·lació de mobiliari urbà, tancaments, tanques i jocs infantils
 • Instal·lacions esportives i d'oci (camp de golf, pitch&putt, piscines)

  Des dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, el nostre personal ve executant obres de camps esportius (camps de golf, pitch & putt, petanca, etc), participant activament tant en les tasques de conformació del terreny (topografia, moviment de terres, etc.) com en l'elecció de la superfície més idònia per al desenvolupament de l'activitat. Ja sigui mitjançant a través de paviments artificials, com amb espècies vegetals tapizants (gespa, tepes, etc.), així com la plantació i trasplantament d'arbres exemplars, la col·locació d'elements estructurals i de tancament, inclosa la instal·lació de sistemes automàtics de reg.

  Connatura | Instal·lacions esportives i de lleure (camp de golf, pitch & putt, piscines)
  Connatura | Instal·lacions esportives i de lleure (camp de golf, pitch & putt, piscines)
 • Manteniment integral de jardins i entorns naturals

  El concepte de manteniment no és més que l'expressió viva del saber professional, és on es reflecteix el coneixement integral de la gestió d'un entorn natural més o menys alterat per l'acció de l'home. Entenem nosaltres per servei de manteniment, des de la simple sega d'una gespa fins a la més complexa erradicació d'una determinada plaga fitosanitària. En un àrea verda el més important és veure que els usuaris es recreïn amb la vegetació, trobin en l'entorn el plaure de gaudir-ho i això solament és possible si es controlen tots i cadascun dels paràmetres que condicionen el desenvolupament vegetatiu de les plantes, i només s'aconseguirà gestionat correctament els recursos humans, el sòl, l'aigua i les plantes.

Construcciones y Obras Integrales Naturales SLL

C/Tecnologia 19, plta Baixa
08840 – Viladecans (Barcelona)
Tel: 610 520 039  |  936 476 411
info@connatura.es
Connatura pertenece a Associació de Profesionals dels Espais Verds de Catalunya Asociación Española de Ingeniería del Paisaje Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya Cambra de Comerç de Barcelona
Construcciones y Obras Integrales Naturales SLL, tots els drets reservats | Disseny: Attitude